A. Burms & C. De Landtsheer

Deconstructionisme

In tegenstelling met een nogal verbreide mening is het deconstructionisme niet de zoveelste versie van een triomfantelijke rationele kritiek, die de laatste ‘heilige huisjes’ wil slopen. Tegelijk met een grondig besef van de dubbelzinnigheden en beperkingen van elke ‘veruitwendiging’ van het denken in de verschillende taal-constructies, manifesteert deze kritische filosofie een even fundamenteel wantrouwen tegenover het iconoclastisch Verlichtingsoptimisme, dat een (van alle beelden, metaforen en andere ‘smetten’) gezuiverde wetenschap beoogde en beloofde, maar uiteindelijk nagenoeg niets (meer) zeggende abstracties heeft voortgebracht.

verschenen: Mei 1986, blz. 699

jaargang: 53/08