Gaston Geens

Deelneming van de Nederlandstalige cultuurgemeenschap aan de

wetenschappelijke activiteit in België

Een artikel van mevrouw De Groodt-Lasseel in Streven, aug.-sept. ’67 was de aanleiding tot een aantal initiatieven van de minister van onderwijs, waaruit de jongste expansie van het universitair onderwijs in Vlaanderen is voortgekomen. De auteur vermeldt en evalueert de resultaten van deze expansie en wijst op de verschillende factoren die de Vlaamse achterstand, voornamelijk in het niet-universitair wetenschappelijk onderzoek, nog steeds bepalen.

verschenen: Maart 1976, blz. 513

jaargang: 43/06