Toon Vandevelde

Democratie en mensenrechten:

Een vergiftigd geschenk voor Afrika?

Heeft België, door een democratisch meerpartijenregime op te dringen aan Rwanda, mee schuld aan de ontreddering van dat land? Toon Vandevelde meent van niet. Hij toont aan waarom de democratisering in Rwanda is mislukt en hij vergelijkt twee politieke stelsel die haaks op elkaar staan: nl. het autoritair regime dat een korte-termijnvisie impliceert, en de moeizame weg van de democratisering op lange termijn.

verschenen: November 1994, blz. 904

jaargang: 61/10