Erik Faucompret

Democratie in Nicaragua: het Amerikaanse probleem

Waarom stellen de machtige en rijke VS zich zo onverzoenlijk op tegen het amper 2,7 miljoen tellende en straatarme Nicaragua? Uit een publiek document als een tekst van A. Schlesinger blijkt hoe de VS al van ouds een idealistische visie op hun rol en roeping in de vrije wereld hanteren. Waar een realistischer détente-politiek in een recent verleden tot het concept van een voor beide supermogendheden acceptabel machtsevenwicht had geleid, zou een land als Nicaragua thans dit moeizaam verworven compromis toch weer zoeken om te buigen in het voordeel van de SU – en nog wel binnen de erkende Amerikaanse invloedssfeer.

verschenen: Mei 1987, blz. 703

jaargang: 54/08