Ludo Abicht

Democratisch Amerika?

Zeven stellingen over de situatie van de zwarten in de Verenigde Staten vandaag

Vandaag, veertig jaar na de uitvaardiging van de Burgerrechtenwet (Human Rights Bill), zijn de meeste Amerikaanse zwarten er juridisch op vooruit gegaan, maar de sociale achterstand is geenszins opgeheven. De politiek van sociale afbraak onder de presidenten Clinton en Bush wordt ongenadig voortgezet. De cijfers over armoede en ‘zwarte criminaliteit’ liegen er niet om. Misschien wordt het tijd voor een wet op de sociale rechten?

verschenen: April 2004, blz. 314

jaargang: 71/04