Jan Kerkhofs

Democratisering in de kerk

Inspraak van alle gelovigen in alle materies waarbij zij betrokken zijn, kent een lange traditie in de kerk. Na een millennium kerkelijke feodaliteit heeft het Tweede Vaticaans Concilie opnieuw bij die traditie aangeknoopt. Maar kerkelijke en politieke democratie zijn niet identiek, en het op gang brengen van een waarachtig democratiseringsproces in de kerk vraagt veel tijd.

verschenen: Januari 1997, blz. 28

jaargang: 64/01