Cornelis Verhoeven

Denken als macht

Hoe komt het toch dat het westerse denken uitloopt op technocratie, activiteit en materiële welvaart, terwijl allerlei oosterse wijzen van denken minder tot materieel zichtbare resultaten leiden? In het westen schijnt het denken helemaal in dienst te staan van nuttigheid en produktie, de oosterse wijsheid schijnt daarvan af te zien. Dit vraagstuk behandelt de auteur.

verschenen: Maart 1972, blz. 572

jaargang: 39/06