Karl Rahner

Dialoog en tolerantie

Grondslag van een humane samenleving

Al zijn dialoog en tolerantie onmisbare voorwaarden voor een humane samenleving, zij hebben toch ook hun grenzen waar het ‘algemeen belang’ – en o.m. de rechten van anderen – in verdrukking kunnen geraken. Conflicten tussen de vrijheidsruimten van enkelingen zijn derhalve onvermijdelijk, en dienen juist daarom telkens opnieuw opgelost te worden door dialoog en tolerantie, met een uitgesproken voorkeur voor de ‘zo groot mogelijke’ vrijheid van de personen.

verschenen: Februari 1984, blz. 387

jaargang: 51/05