Ilse Bulhof

Dialoog tussen religies en culturen

Van de interreligieuze dialoog kan de moeizaam op gang komende interculturele dialoog heel wat leren: dat gesprek wederzijdsheid vraagt en dat je niet open komt voor de ander als je je niet bekeert. Op dat vlak kan de geseculariseerde westerling iets opsteken van het boeddhisme.

verschenen: Juni 1999, blz. 514

jaargang: 66/06