Adriaan Waalwijk

Dichter bij beelden

Dit artikel wil een uiteenzetting geven over de onderlingen relaties van literatuur, muziek en beeldende kunsten. Soms wordt namelijk de vermenging van de kunsten zo belangrijk dat de vorm van het autonome kunstwerk aanzienlijk wordt verzwakt om de inhoud sterker te laten overkomen. Koster, Johan van den Berg en Damen worden o.a. als voorbeelden genomen.

verschenen: Juni 1978, blz. 824

jaargang: 45/09