Bart Vervaeck

Die Schonen echo

Taal en evolutie in het werk van Leo Pleysier

Het werk van Leo Pleysier is een echo van wat verloren gegaan is: een oorspronkelijke taal, een oorspronkelijke verhouding met de plattelanders en met de realiteit. Wil de nagalm de origine opnieuw tot klinken brengen, dan moet hij ontdaan worden van al het onoorspronkelijke: de clichés van de taal, de taalgebruiker en de werkelijkheid. Pleysier pakt die drie soorten clichés aan in de drie grote fasen van zijn werk. Maar uiteindelijk blijft de vaststelling dat de echo altijd achteraf komt. En dat het enige wat nog rest van de oorsprong de leegte en de afwezigheid is. Pleysier (Leo) : taal en evolutie in zijn werk

verschenen: Juli 1992, blz. 893

jaargang: 59/10