Harry Berghs

Dienstweigeren

Het weigeren van de militaire dienst kan een positieve daad en een constructieve vorm van maatschappijkritiek zijn. In enkele ethische kanttekeningen en op grond van nuttige informatie wil de auteur dit verduidelijken zonder zich schuldig te maken aan propaganda voor of tegen de militaire dienst. De bedoeling is: welke keuze een jongeman voor zijn militaire dienst ook maakt, laat het een gemotiveerde keuze zijn.

verschenen: Februari 1973, blz. 419

jaargang: 40/05