L.L.S. Bartalits

Dilemma voor de communisten

De bewering dat het Euro-communisme van Spanjaarden, Italianen en Fransen slechts een tactisch maneuvre oop korte termijn was, is moeilijk bestand tegen het feit dat alle betroffen partijen vasthouden aan die ideeën, ook nadat zij niet of nauwelijks door het kiezerspubliek gehonoreerd werden. Blijkbaar hebben de Euro-communisten – evenals de Roemenen en Yoegoslaven – grondiger redenen om zicht te blijven distantiëren van de Sovjet-Unie, toenadering te zoeken met China en een democratische toer te willen opgaan.

verschenen: Maart 1979, blz. 544

jaargang: 46/06