S. Samson

Dimensies van de dialoog

Veel beleidscontroversen blijken onoplosbaar te zijn, omdat men de tegenstellingen simplificeert en daardoor ofwel wezenlijke dimensies uit de discussie weglaat ofwel tegengestelde standpunten ten onrechte in dezelfde dimensie plaatst. De auteur illustreert dit aan een paar voorbeelden en maakt voor zijn uiteenzetting gebruik van bekende taal- en wetenschapstheoretische begrippen.

verschenen: Juli 1977, blz. 881

jaargang: 44/10