P. Van Den Berg

Diplomatieke Opmars van de Palestijnen

Wat twintig jaar geleden nog doorging voor een groepje ‘desperado’s’ is thans een internationalal gerespecteerde – door Westerse staatshoofden opgewachte – politieke instantie geworden. De auteur schetst de historiek van die opmerkelijke opgang en gaat uitvoeriger in op de recente verklaringen van een Palestijns intellectueel (E.W. Said van de Columbia-Universiteit) en een Palestijns politicus (al-Hassan van PLO).

verschenen: Mei 1980, blz. 736

jaargang: 47/08