H. Buelens

Disharmonische ontwikkelingseconomie

De spectaculaire uitbreiding van de produktie in – en de handel tussen – de industrie- en de ontwikkelingslanden heeft niet de vergelijkbare voordelen voor beide partijen opgeleverd die de klassieke vrijhandelsdoctrine in het vooruitzicht had gesteld. De uitermate disharmonische ontwikkelingseconomie bestendigt in het ontwikkelingsland een nijvere armoede en bevordert een alsmaar werkelozer consumptie in de industrielanden.

verschenen: Januari 1978, blz. 305

jaargang: 45/04