Gie Van Den Berghe

Dit was een mens

Primo Levi’s humanisme en zelfdoding

Onder de getuigende overlevenden van de Nazi-kampen neemt de joodse auteur Primo Levi een aparte plaats in door de bijwijlen ongenadige manier waarop hij het sterotiepe onderscheid tussen goeden en kwaden, zowel in de persoon van de ‘slachtoffers’ als v an de ‘beulen’, zocht te ontkrachten. Met alle aandacht en respect die dit getuigenis verdient, acht de auteur het geoorloofd een paar kritische kanttekeningen te plaatsen bij Levi’s analyses en evaluaties, op grond van andere informatiebronnen. Levi’s humanisme en zelfdoding

verschenen: December 1988, blz. 213

jaargang: 56/03