Harry Berghs

Doemdenken en toekomstdenken

Het eertijds onbeperkte geloof in gestage vooruitgang die wetenschap en techniek ons zouden verzekeren, is vrij algemeen in het tegendeel verkeerd van een doemdenken, dat eveneens op strikt wetenschappelijke analyses en prognoses gefundeerd heet te zijn. Maar echt toekomstdenken veronderstelt een anderssoortig tijds- en mensbegrip, en vergt een grondige analyse van het wetenschappelijk bedrijf zelf.

verschenen: November 1984, blz. 113

jaargang: 52/02