Georges De Schrijver

Don Cupitt: de christen als deconstructionist

Kan theologie ook postmodern zijn?

De Anglicaanse theoloog van Cambridge heeft nogal wat beroering verwekt met zijn postmodernistische interpretatie van een volstrekt ondogmatisch christendom voor onze tijd. De cruciale vraag is wel of Cupitts terechte huiver voor een te objectieve en vergeestelijkte invulling van het Godsgeloof niet toch weer dreigt vast te lopen in een te subjectieve, aan bedenkelijke wereldse machten onderworpen vlucht voor de christelijke medeverantwoordelijkheid, in een samenleving die door zoveel onrecht en onmenselijkheid getekend blijft.

verschenen: Mei 1988, blz. 698

jaargang: 55/08