Patrick Verspieren

Donorinseminatie en moraal

In tegenstelling met de opinie dat de ethische drukte om de veschillende vormen van medisch geassisteerde voortplanting allang ‘door de feiten achterhaald’ is, zijn het veeleer de intussen veschenen studies over de concrete gevolgen en implicaties van duizenden praktijkgevallen, die kunnen en moeten bijdragen tot een ethische evaluatie of reëvaluatie van technische ingrepen en methodes, welke niet daarom alléén al zedelijk neutraal, goed of aanbevelenswaard zijn, omdat zij de facto toch op min of meer grote schaal uitgevoerd en toegepast worden.

verschenen: April 1986, blz. 608

jaargang: 53/07