Herman Deleeck

Dood en verdeling

Over sociale ongelijkheid in ziekte, zorg en dood

Mensen zijn niet gelijk als het gaat om ziekte en dood. De levensverwachting stijgt naarmate individuen een hogere maatschappelijke positie verwerven. De gezondheidszorg, zoals overigens het hele socialezekerheidsstelsel, komt vooral de middelste en hogere sociale groepen ten goede, terwijl ze in principe iedere burger op gelijke voet behandelt. Die sociale ongelijkheid heeft te maken met culturele verschillen tussen de lagere en hogere bevolkingsdelen. Dit artikel, waarin de onlangs overleden Professor Deleeck nogmaals op het zgn. Mattheuseffect terugkomt, klinkt als zijn testament geestelijk testament.

verschenen: Januari 2003, blz. 20

jaargang: 70/01