Charles Groenhuijzen

Doodstraf

De tegenstanders van de doodstraf zouden er verkeerd aan doen hun verzet te beperken tot de schaarse gevallen van doostraf nà een ordentelijk proces: ongemeen talrijker – vroeger zowel als nu – waren en zijn de ‘politieke’ doodstraffen die niet eens een schijn van legaliteit ophouden. Zelfs waar het om de beteugeling van het zogeheten terrorisme gaat, blijven fundamentele twijfels bestaan aan de ‘preventieve’ en ‘genoegdoenende efficiëntie’ van de doodstraf als ultieme maatregel.

verschenen: December 1980, blz. 246

jaargang: 48/03