L.L.S. Bartalits

Doodstrijd van het Marcos-regime?

Ondanks het zogenaamde succes van de laatste verkiezingen wordt het Marcos-regime steeds meer bedreigd door het vooralsnog vrij beperkte, gewapende verzet en de veel algemener vreedzame oppositie. Willen de VS hun aanzienlijke strategeische belangen op de Filippijnen veilig stellen, dan zullen zij zich wel moeten inlaten – op een hopelijk constructieve manier – met de binnenlandse, zowel politieke als sociale problemen van dit ‘boeiende’ land.

verschenen: Oktober 1984, blz. 68

jaargang: 52/01