Luc Dequeker

Doopsel en bekering van joden in België 1939-1945

Ongeveer tweeduizend joodse kinderen overleefden in België de Holocaust omdat ze ondergedoken waren in christelijke instellingen en families. Een groot aantal van die kinderen werd gedoopt. Dat doopsel betekende meestal niet meteen een bekering. Voor het dopen van joodse kidneren golden binnen de rooms-katholieke kerk duidelijke richtlijnen, ook tijdens de oorlog.

verschenen: Maart 1999, blz. 229

jaargang: 66/03