G. Kums

Doris Lessing en The Golden Notebook

Bekend en gevierd om haar realistische en geëngageerde romans heeft Doris Lessing na een tiental jaren haar critici en bewonderaars ontredderd en zelfs ontgoocheld door haar onmacht of haar onwil om er in dezelfde trant mee door te gaan. Haar ‘Golden Notebook’ is tegelijk een originele bezinning op de grenzen van het schrijverschap èn een onverdroten poging om die grenzen zo niet te eliminiren dan toch elders te situeren.

verschenen: December 1977, blz. 224

jaargang: 45/03