Georges De Schrijver

Dorothee Sölle en de bevrijdingstheologie

In haar geschriften heeft Dorothee Sölle de bevrijdingstheologie en de mystieke traditie samengebracht. De mystieke vreugde om de goedheid van de Schepper en de schoon heid van de schepping gaat aan de woede om het onrecht vooraf. Theologie moet theopoëzie worden, om de mythische-religieuze-poëtische rijkdom van ons mens-zijn op te roepen.

verschenen: Maart 2000, blz. 195

jaargang: 67/03