Cees Willemsen

Dostojevski tussen Nijmegen en Rome, over afval en terugkeer

In de eerste helft van de twintigste eeuw, zeker tijdens en vlak na de Eerste en Tweede Wereldoorlog, is het oeuvre van Dostojevski in Nederland druk gelezen en besproken. Als een profeet had de Russische schrijver de eenzijdigheid van de grote nieuwe Europese ideeën – rationalisme, positivisme, communisme – bekritiseerd, en tegenover Nietzsches levensinstinct had hij het geloofsinstinct geplaatst. Zijn God zit niet opgesloten binnen de muren van theologische theorieën, maar wordt ervaren in de praktijk van een geestelijk en zedelijk leven.

verschenen: Oktober 2002, blz. 791

jaargang: 69/09