Redactie Nederland

Dreigt ons onderwijs versplintering ?

De vernieuwingen in het onderwijs schijnen niet zondermeer als verbeteringen te mogen worden geboekt. De effecten van de brugklas, de keuzepakketten en de nieuwe wijze van eindexamen-afnemen worden onder de loep genomen.

verschenen: September 1972, blz. 1059

jaargang: 39/11