Henk Jans

Drie eeuwen geloof in leven op Mars

Terug van Utopia (1)

Sinds het ‘Marsjaar’ 1877 kreeg de speurtocht naar leven op Mars de allures van een heus detectiveverhaal, met de daarbij horende dwaalsporen, onverwachte wendingen… en een uiteindelijk toch ontgoochelende ontknoping. Deze eerste bijdrage peilt naar de wetenschappelijke fundering van het geloof in leven op Mars en de _ vermeende _ bevestiging ervan, zoals die tot in 1963 door voortgezet wetenschappelijk onderzoek aangedragen werden. Mars : 3 eeuwen geloof in leven op Mars (1991)

verschenen: Januari 1991, blz. 333

jaargang: 58/04