Ignacio Ellacuría

Drie kerken in Centraal-Amerika

De complexe en meestal beroerde situatie op economisch, sociaal en politiek vlak, waarin de Centraalamerikaanse landen zich bevinden, heeft ook binnen de kerk tot erg uiteenlopende posities en zelfs polarisaties geleid. Tegenover een machtige minderheidsgroep die de status quo verdedigt, staan de aanzienlijke groep van de makkelijker principieel dan in feite volgehouden middenweg en de zogenaamde ‘volkskerk’ die er veelal ten onrechte van beticht wordt het wezen van de kerk te miskennen en haar ‘eenheid’ te ondermijnen.

verschenen: December 1983, blz. 207

jaargang: 51/03