Eric De Kuyper

Drie Nederlandse speelfilms

De Nederlandse speelfilmproduktie begint op volle toeren te draaien. Veel reden tot juichen gaven ze echter niet, de jongste produkten van Wim Verstappen, Ate de Jong en Frans Weisz. Niet met de keuze van onderwerp en thematiek zat het zozeer fout dan wel met de ondramatische en ongeïnspireerde filmische verwerking ervan.

verschenen: Juni 1981, blz. 831

jaargang: 48/09