Guus Van Hemert

Drie reflecties bij de bron

De wetenschap verklaart de meest uiteenlopende fenomenen doorgaans vanuit een ‘eenvoudig’ begin in de tijd via processen van trapsgewijze complexificatie. Maar misschien zijn natuur en mens toch eerder en pas echt te begrijpen vanuit het bereikte eindpunt en het voltooide ontwerp. Die bedenking heeft verrassende consequenties voor de gelovige visie op schepping en schepper, mens en natuur. wetenschap-evolutie-verklaring fenomenen (1990)

verschenen: Maart 1990, blz. 483

jaargang: 57/06