Panc Beentjes

Dromen over Jacob in ‘Nederhebreeuwse’ vertalingen

Nog afgezien van de grote officiële projecten – zoals de Groot Nieuws Bijbel, de revisie van de Willibrordvertaling, de werkzaamheden aan een interconfessionele Nieuwe Bijbelvertaling – wordt er in ons taalgebied ontzettend veel tijd en energie besteed aan vertalingen uit de bijbel. Binnen het tijdsbestek van nog geen jaar zijn twee nieuwe vertalingen verschenen van de eerste vijf bijbelboeken. Enkele indrukken.

verschenen: Januari 1995, blz. 53

jaargang: 62/01