J. Vercammen

Druggebruik bij leerlingen, leerlingen over druggebruik

Onderzoek over de werkelijke omvang en de achtergronden van het druggebruik bij jongeren blijkt, althans in België, bijzonder schaars te zijn. Des te meer aandacht verdient de wetenschappelijk geformuleerde en originele studie van R. Vermeirsch, die o.m. peilt naar de motieven van de druggebruikers en -weigeraars, en naar de (opvallend genuanceerde) houding van de jongeren tegenover de (al dan niet gewijzigde) wetgeving terzake.

verschenen: September 1976, blz. 998

jaargang: 43/11