Joos van Vugt

Dubbel getroffen, dubbel gestraft

Drugs en aids in Nederland

Seropositieve drugsgebruikers worden door het dubbele stigma van aids en drugs tot isolement veroordeeld. Te midden van alle publiciteit over ‘drugsoverlast’ is er bitter weinig belangstelling voor hun lot. De auteur geeft een overzicht van hun situatie en bepleit een zakelijke herbezinning op de war on drugs, die naar zijn oordeel de hoofdoorzaak is van hun ellende.

verschenen: September 1996, blz. 707

jaargang: 63/08