Guido Vanheeswijck

Dubbels en demonen bij Umberto Eco

Was De naam van de roos, een gelukstreffer? De meeste recensies van Umberto Eco’s jongste roman, Het eiland van de vorige dag, lijken dit te suggereren. Vooral over de uitwerking van het thema van de dubbelganger en van het onbereikbare eiland zijn de kritieken niet onverdeeld gunstig. Een literaire analyse vanuit het begrippenapparaat van R. Girard zet deze antropologische problematiek in reliëf.

verschenen: Juli 1995, blz. 600

jaargang: 62/07