Alstein

‘Dubin’s Lives’, Bernard Malamud

Ten dele reeds in het Nederlands vertaald is Bernard Malamud toch minder bekend of populair dan die andere Amerikaanse schrijver van joodse origine, Saul Bellow. ‘Gewoner’ wellicht dan Bellow in de keuze en de literaire behandeling van zijn themata, getuigt Malamud van een meesterlijk talent o.m. in de hoofdpersonages van zijn laatste romans: mensen die – als auteur of biograaf van een auteur – zichzelf en hun medemensen juist al schrijvende ontdekken.

verschenen: April 1980, blz. 603

jaargang: 47/07