Jan Muylle

Duchamp, zelfs

De tentoonstelling Marcel Duchamp in galerie Rony van de Velde in Antwerpen vormt de aanleiding om enkele werken van Duchamp, zijn etalage-ontwerpen en La Boîte-en-valise, in een ruimer historisch kader te plaatsen. Het bij een eerste kennismaking bevreemdende werk van Duchamp kan immers in menig opzicht worden geïnterpreteerd als een radicaal doordenken van de kunsttraditie. Duchamp in ruimer perspectief (tentoonstelling Antwerpen)

verschenen: December 1991, blz. 212

jaargang: 59/03