L.L.S. Bartalits

Duitse ‘Ostpolitik’ van 1919-1970

Wanneer men de ontwikkeling in Duitslands “Ostpolitik” nagaat, blijkt het nationaal-socialisme met alle gevolgen daarvan een nieuwe wereldpolitieke situatie te hebben geschapen. Zonder die agressieve overrompeling van geheel Europa zouden grenzen tussen Oost en West niet langs de Elbe liggen. De huidige politiek gaat van deze realistische opvatting uit.

verschenen: Februari 1972, blz. 455

jaargang: 39/05