L.L.S. Bartalits

Duitslandpolitiek van de Chinese Volksrepubliek

De schommelingen in de verhouding tussen de Duitse Bondsrepubliek en de Volksrepubliek China tonen aan, wat een krachtenspel van bilaterale en multilaterale betrekkingen politiek is. De houding van de Chinezen ten opzichte van Duitsland werd mede bepaald door de activiteiten van de Sovjet-Unie en de Verenigde Staten.

verschenen: Juli 1973, blz. 971

jaargang: 40/10