Cees Willemsen

E. Du Perron en de Russen

De Russische literatuur lijkt in tegenstelling tot de Franse weinig invloed te hebben uitgeoefend op Eddy du Perron, een van onze belangrijkste literaire critici in het Interbellum. Dat is opmerkelijk omdat er in die tijd nauwelijks één intellectueel van naam was die zich niet aan de Russische auteurs spiegelde. Kees Snoeks vuistdikke biografie Het leven van een smalle mens geeft hiervoor een indirecte verklaring, want na lezing van Du Perrons levensverhaal resteert vooral het beeld van een – intellectuele – buitenstaander. Toch hebben de Russen Du Perron niet helemaal onberoerd gelaten.

verschenen: September 2006, blz. 704

jaargang: 73/08