Luc Devoldere

E.M. Cioran

De gouden kooi van de stijl

We komen nog eens terug op E.M. Cioran (zie juninummer). We beschouwen de in het Frans schrijvende Roemeen nu als stilist, die asiel heeft gevonden in de taal. Als het leven niets voorstelt, dat het dan tenminste gered wordt door een zinswending. Stijl is het enige houvast in het niets. Cioran droomt van een wereld waarin men zou sterven voor… een komma. Ziedaar de decadentie.

verschenen: September 1994, blz. 705

jaargang: 61/08