Toon Vandevelde

Ecologie en arbeid

Gedreven en bevangen door hun principiële uitgangspunten en feitelijke historische ontwikkeling, wisten de socialistische theorie en praktijk vooralsnog weinig begrip of sympathie op te brengen voor de ‘ecologische’ alternatieven, die zich wel vaker aan naïviteit en simplisme bezondigd hebben. Toch zou de elkaar bevragende en corrigerende toenadering van beide visies op de economische crisis een beslissende ‘solidaire’ wending kunnen geven aan de veel bediscussieerde inlevering en/of arbeidsduurverkorting ten bate van de tewerkstelling.

verschenen: Mei 1984, blz. 684

jaargang: 51/08