Henk Jans

Ecologische catastrophes in het – geologisch – verleden?

Nadat het catastrofisme tijdens de vorige eeuw om goede redenen uit de de geologie werd verbannen, betogen thans nogal wat paleontologen dat de evolutie van het leven op aarde toch herhaaldelijk gemarkeerd is geweest door wereldwijde ecologische catastrofes. Gesteld dat zij gelijk hebben, kan die wetenschap ons dan helpen om door de mens veroorzaakte milieu-catastrofes te beperken en zelfs, op iets langere termijn, geheel of ten dele te voorkomen? ecologische catastrofes in het (geologisch) verleden ?

verschenen: Juni 1990, blz. 823

jaargang: 57/09