Henk Jans

Ecologische en christelijke visie op natuur (en leefmilieu)

De auteur gaat in op enkele vaak heftig omstreden vragen van het ecologische debat. Is het christendom verantwoordelijk voor de milieu-verwoestende groei-mythe van de rijke Westerse landen? Hoe is een wereldstrategie voor het herstel of behoud van voldoende ‘natuur’ te verzoenen met de eis tot elementaire rechtvaardigheid voor de armste bewoners van de planeet? Kunnen christelijke inspiratie en traditie de pas verworven ecologische inzichten corrigeren en/of versterken?

verschenen: Juni 1980, blz. 828

jaargang: 47/09