Henk Jans

Ecologische ethiek en antropocentrisme

Bij de steeds talrijker voorstanders van een ecologische ethiek heeft het eeuwenoude antropocentrisme een bijzonder kwalijke reputatie: het zou de eigenlijke wortel zijn van ’s mensen verwoestende o mgang met de levende en levenloze natuur. In het spoor van A. Schweitzer, G. Picht en H. Jonas probeert C.F. von Weizs√§cker een ethiek van de verantwoordelijkheid te formuleren, die een z.i. onontkoombaar en gerechtvaardigd humanisme zoekt te vrijwaren tegen het inderdaad te bekrompen, verkeerd begrepen en beleefd antropocentrisme.

verschenen: April 1988, blz. 610

jaargang: 55/07