Guido Erreygers

Economen ontdekken retoriek

Een frisse wind in de economische wetenschap

In de economische wetenschap is sinds enkele jaren een verhoogde belangstelling waar te nemen voor retoriek. In kringen van economische methodologen heeft de discussie over retoriek voor enige onrust gezorgd, omdat de geldigheid van de heersende methodologie in vraag wordt gesteld. In het artikel wordt vooral aandacht besteed aan het werk van Donald McCloskey. economen en retoriek

verschenen: November 1992, blz. 1208

jaargang: 59/13