Toon Vandevelde

Economie, ethiek en energie

Ook in economische verhoudingen spelen ethische waarden een rol. Rationele overwegingen kunnen tot eerlijk handelen aanzetten. Een belangrijke sector als de energievoorziening doet vragen rijzen m.b.t. economische groei en energieverbruik. Een quasi-monopoliepositie van elektriciteitsproducenten biedt, vanuit het standpunt van de economische ethiek, misschien wel voordelen.

verschenen: November 1996, blz. 900

jaargang: 63/10