Th. P.M. de Jong

Economisch-historische rubriek

Aan de hand van een aantal boeken bespreekt de auteur de veranderingen die zich in de economische constellatie hebben voorgedaan. Ook op dit terrein kan de historie van nut zijn voor een inzicht in de huidige problematiek.

verschenen: Juli 1971, blz. 1031

jaargang: 38/10