Jef Van Gerwen

Economische ethiek en Europese eenwording

De vrije markteconomie vormt, willens nillens, de hoeksteen van de Europese eenwording. Maar zijn we het ook eens over de ethische kwaliteiten en de grenzen van dit economische mechanisme? Europese eenwording en economische ethiek

verschenen: Februari 1992, blz. 408

jaargang: 59/05